Brunatny Świt & Co – Export greckiego nazizmu

Grecja jest obecnie obok Węgier i Ukrainy najbardziej zawładniętym przez skrajną prawicę krajem. W parlamencie zasiada partia odwołująca się wprost do nazizmu. Ugrupowanie ma jednak problem z budową IV Rzeszy za sprawą 60 procesów sądowych odbywających się obecnie w Grecji.

Liderzy Złotego Świtu sądzeni są za tworzenie grupy przestępczej, a szeregowi członkowie o pobicia i zabójstwa. Partia cieszy się jednak poparciem skrajnej prawicy z całego świata. W Londynie jednym z przodowników organizowania akcji solidarnościowych z greckimi nazistami jest lokalny oddział Narodowego Odrodzenia Polski. Łączność między NOP w Polsce i Londynie z grecką centralą podtrzymuje niejaki Adam Mikulski, lider greckiego oddziału NOP.

O ile zainteresowanie nazizmem spotyka się u Polaków mieszkających w Grecji o tyle polscy Grecy nie przejawiają żadnego zainteresowania wspieraniu skrajnej prawicy.

Antyfaszyści na całym świecie muszą sobie zdawać sprawę, iż przejęcie władzy przez ugrupowanie faszystowskie w jednym kraju skutkowałoby wzrostem pozycji skrajnej prawicy również w innych. Tak jak faszystowskie Włochy wspierały finansowo ugrupowanie faszystowskie w Hiszpanii (Johann Chapoutot, Wiek dyktatur – faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945), Warszawa 2012, s.239), tak nazistowska Grecja nie pogardziłaby okazją do wsparcia swoich przyjaciół. Tym bardziej, że budowa międzynarodowej sieci kontaktów ze strony greckiej przebiega już od jakiegoś czasu.

Zbyt łagodni

greekembassy12anovemberW łonie węgierskiej partii neofaszystowskiej, będącej hegemonem europejskiej międzynarodówki nacjonalistycznej, doszło do rozłamu na tle stosunku do Złotego Świtu. Jobbik, uważany przez zachodnią populistyczną skrajną prawicę za zbyt radykalny, a za część węgierskich ugrupowań za zbyt umiarkowany. Około roku temu z szeregów byłych członków Węgierskiej Straży (zbroje ramię Jobbika) powstała partia Węgierski Świt chcąca zjednoczyć pod swoimi sztandarami neofaszystów krytycznych wobec Jobbika.

Węgierski Świt nie tylko nawiązuje w nazwie do Złotego Świtu lecz także wspiera greckich neonazistów. W Polsce ugrupowanie krytyczne wobec neofaszystów głównego nurtu – Ruchu Narodowego nie jest elementem rozłamowym ponieważ istnieje prawie 20 lat dłużej od RN. Narodowe Odrodzenie Polski również usiłuje rosnąć obok Ruchu Narodowego i przyciągać skrajnych prawicowców niezadowolonych z polityki Młodzieży Wszechpolskiej. Wychodzi to jednak słabo, gdyż bycie bardziej radykalnym kończy się dla działaczy NOP wyrokami sądowymi, a stanowisko Złotego Świtu na kwestię „prześladowań patriotów w Polsce” tylko bardziej ich pogrąża.

narodowegownaO ile Złoty Świt wykazuje zainteresowanie słowami otuchy i wsparcia wobec NOP-owców wykonujących hitlerowskie pozdrowienie nad grobami ofiar II wojny światowej o tyle nie reagują na fascynację swoimi działaniami ze strony wspomnianego już Ruchu Narodowego.

Źli Żydzi i dobrzy patrioci

Mimo braku kontaktów Ruchu Narodowego ze stroną grecką, warto przyjrzeć się jego stosunkowi do greckich nazistów. Większość artykułów dotyczących Złotego Świtu została z portalu Narodowcy.Net pousuwana, jednak przy pomocy strony web.archieve.org można do nich dotrzeć. Złoty Świt nie tylko nie jest ugrupowaniem neonazistowskim tylko narodowym/nacjonalistycznym, a w najgorszym wypadku narodowo-radykalnym. Poza tym obchodzi rocznice zbrodni komunistów, bitwy pod Termopilami i organizuje akcje pomocy ludności ubogiej. Pojawia się informacja o zamachu na dwóch członków Złotego Świtu, a jedyna informacja o zabójstwach dokonywanych przez członków Złotego Świtu to notka, iż partia potępia zabójstwo Pavlosa Fyssasa.

prd-XA_Ian1987&Ioul1991 (1)Jedna trzecia newsów na temat Złotego Świtu zdominowana jest przez „Naród Wybrany”. Pojawia się informacja o odrzuceniu przez Radę Europy wniosku Żydówki przeciwko greckim „narodowcom”. Był to wniosek ze strony prawicowej włoskiej polityczki pochodzenia żydowskiego o usunięcie członków Jobbika i Złotego Świtu ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ze względu na ich rasizm i antysemityzm.

Żydzi wzywają do delegalizacji Złotego Świtu. Dowiadujemy się, iż wrogami partii są Europejski Kongres Żydów i Światowy Kongres Żydów. Dowiadujemy się, że greccy „nacjonaliści” odpowiedzieli na swojej stronie, że szef ŚKŻ nie potrafi odróżnić antysemityzmu od antysyjonizmu, a także nie precyzuje dla kogo zagrożeniem ma być ich partia.

goldendawnmagI wreszcie, Żyd nawołuje do nienawiści do neonazistów. Chodzi o Michaela Matsasa, działacza Greckiej Rewolucyjnej Partii Robotniczej znanego z radykalnych wypowiedzi. Jak sam mówi: „Jestem uosobieniem wszystkiego, czego Ci neonaziści nie tolerują. Jestem Żydem, jestem komunistą, ateistą i anarcho-trockistą. Jedyne, czym nie jestem to homoseksualistą!” Ciekawie sprawę podsumowują polscy narodowcy: „Jego poglądy połączone z żydowską tożsamością i jego wpływami w Grecji powodują zrozumiałą antypatię greckich nacjonalistów, stawiających dobro narodu na pierwszym miejscu.

Jak się okazuje, w tym przypadku nie przeszkadza syjonizm, którego Michael Matsas jest zagorzałym przeciwnikiem, tylko poglądy + żydowska tożsamość. Już samo „żydostwo” lewicowca nierozerwalnie kojarzy się polskim narodowcom z wpływami mimo, iż partia Matsasa zdobyła w ostatnich wyborach zaledwie 0,1% głosów osiągając tym samym najwyższy wynik w swojej historii.

Grecka inwazja

2 (2)_0Pierwszym europejskim państwem na teren którego ruszyli członkowie Złotego Świtu są Niemcy. Sprawę opisał w lutym zeszłego roku Der Spiegel. Greccy naziści skontaktowali się z bawarskimi strukturami skrajnej prawicy i zorganizowały tam spotkanie. Utworzyli również swoją komórkę w Norymberdze. Z kolei portal GR Reporter dotarł do informacji dotyczących wizyty niemieckich nazistów w biurze poselskim Złotego Świtu w Atenach.

Kontaktem Złotego Świtu w Niemczech jest nielegalna organizacja Freies Netz Süd. Legalnie działała w latach 2009-2014. Stoi w opozycji do Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD), a jeden z jej liderów, Matthias Fischer kontaktował się z Uwe Mundlosem, jednym z członków grupy terrorystycznej NSU odpowiedzialnej za morderstwo co najmniej dziewięciu imigrantów.

Greckim narodowym socjalistom udaje się również operowanie za oceanem. Po zbudowaniu swoich struktur w Chicago zorganizowali się również w większych miastach Kanady czyli Montrealu i Toronto. Jimmy James, lider kanadyjskich struktur Złotego Świtu twierdzi, że w samym Montrealu udało mu się zwerbować 150 członków spośród greckiej diaspory.

W Nowym Jorku otwarcie biura Złotego Świtu zostało ogłoszone na witrynie internetowej lokalnych struktur Ku-Klux-Klanu. Mieszkający w Nowym Jorku greccy naziści nie mieli jednak szczęścia gdyż szybko zostali rozpracowani przez antyfaszystów.

Australijski sojusznik

BmdRldLCMAIFQbn (1)Krajem, który uderza Złoty Świt i w którym idzie mu to najgorzej jest Australia. Działalność Złotego Świtu w tym kraju ma swój początek w tym roku, a jej symbolicznym początkiem miał być marsz w Brisbane. Efekt był jednak taki, że 20 neonazistów nawet nie wyruszyło z miejsca zbiórki na skutek pojawienia się 200 antyfaszystów.

Kolejnym miejscem w którym zarejestrowano aktywność Złotego Świtu jest drugie co do wielkości miasto w kraju Melbourne. Owa aktywność ograniczyła się jednak do namalowania na bramie lokalnego biura anarchistycznego symboli faszystowskich, napisu „Fuck Antifa” oraz podpisu w języku greckim „Złoty Świt”.

O ile inwazja na Australię nie przeraża i nie cieszy się zainteresowaniem mieszkających tam Greków, o tyle przyciągnęła uwagę lokalnego lidera środowisk neonazistowskich, Jima Saleama i jego ugrupowania.

saleamscan1Lider Australia First Party określa się jako Biały Nacjonalista. W 2007 roku przyznał się do greckiego pochodzenia i ta wersja obowiązuje w środowiskach skrajnej prawicy. W rzeczywistości jego rodzina pochodzi… z Libanu.

We wczesnych latach 70., Saleam był aktywnym działaczem Narodowo-Socjalistycznej Partii Australii. W roku 1982 był założycielem partii National Action postulującej deportację azylantów i odebrania Aborygenom statusu rdzennej ludności Australii.

Ugrupowanie znane było z działalności terrorystycznej. W związku z członkostwem w NA, planowaniem zamachu na życie działacza anty-apartheidowego Eddiego Funde i oszustwem ubezpieczeniowym Saleam trafił w 1991 roku do więzienia.

Obecnie jest liderem największej partii nacjonalistycznej. Postuluje m.in. zakazanie multikulturalizmu. Kontaktuje się z ugrupowaniami jawnie narodowo-socjalistycznymi, Narodowodemokratyczną Partią Niemiec oraz amerykańskim rasistowskim i antysemickim Ku-Klux-Klanem. Członkowie australijskich struktur Ku-Klux-Klanu również należą do Australia First Party.

 

Włoski ruch faszystowski i Złoty Świt

2014-01-golden_dawn_links_with_italian_fascists-01Krajem w którym struktury Złotego Świtu rozwinęły się najszerzej poza samą Grecją są na chwilę obecną Włochy w których podobnie jak w Hiszpanii greccy naziści uchodzą za wzór do naśladowania. Pierwszym liderem włoskich faszystów, który nawiązał kontakty z Grecją był Roberto Fiore z Forzy Nouvy, który spotkał się z szefem Złotego Świtu, Nikosem Michaloliakosem.

Fiore wielokrotnie podkreślał, iż wspiera Michaloliakosa, a delegaci Złotego Świtu pojawili się obok członków Forzy Nouvy na zjeździe faszystów w Rzymie w marcu 2014.

Drugą grupą kontaktującą się ze Złotym Świtem jest konkurencyjny wobec Forzy Nouvy ruch CasaPound Italia. Faszystowcy „skłotersi” zorganizowali w Rzymie konferencję z udziałem członka kierownictwa partii, Apostolosa Gkletosa.

Niezależnie od jednych i drugich w roku 2012 powstała we Włoszech organizacja o nazwie Złoty Świt Italia – Alba Dorata Italia. Jest to inicjatywa niejakiego Alessandra Gardossiego z Triestu, mająca na celu ocalenie dorobku gospodarczego Mussoliniego i Hitlera. Obecnie we Włoszech działa koalicja Złoty Świt Europa, tworzona przez Gardossiego, Vincenzo Marescę jako przewodniczącego i Pasquale’a Mungariego jako sekretarza.

Assemblea costituente Alba Dorata ItaliaZłoty Świt Europa powstała w mieście Pordenone na północy Włoch. Według deklaracji liderów, organizacja liczy już 5000 członków, w większości Włochów. Postuluje powstrzymanie imigracji, zwiększenia dostępu do broni, możliwości ochrony własności oraz zwiększenie uprawnień dla policji. Oprócz nazwy, włoscy sympatycy Złotego Świtu używają tego samego symbolu – meandra.

O bycie inspiratorem powstania organizacji podejrzewa się najbardziej znanego ideologa Ku-Kux-Klanu – Davida Duke’a, który posiada dom w Alpach, a według założyciela największego rasistowskiego forum internetowego Stormfront, Dona Blacka ma tam też wielu „przyjaciół”.

Mimo, iż antyfaszyści we wszystkich opisanych krajach dość dobrze radzą sobie z ekspozyturami Złotego Świtu, trudno oprzeć się wrażeniu, że problem nie zniknie szybko. Jest to zjawisko dość świeże jednak nie potrzebowało czasu od wejścia Złotego Świtu do greckiego parlamentu aby rozrosnąć się poza swój kraj.

Działanie zagranicznych ekspozytur ruchów nacjonalistycznych obserwujemy praktycznie w przypadku wszystkich krajów, jednak w przypadku gdy są to ekspozytury partii parlamentarnych, mogą mieć o wiele większe pole do popisu, a także udzielić poważnego wsparcia finansowego zaprzyjaźnionym ze sobą, rdzennym środowiskom skrajnej prawicy. Walka z problemem międzynarodowym musi przebiegać na poziomie międzynarodowym.

Reklamy

Posted on Październik 21, 2014, in Analizy, Australia, Grecja, Kanada, Kontakty Międzynarodowe, Neonaziści, Włochy and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentarze.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: