CasaPound Italia: Faszystowska hybryda

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tekstu Heiko Kocha, znawcy zachodnio-europejskiej skrajnej prawicy ze szczególnym uwzględnieniem ruchu CasaPound.

Zmiana sytuacji politycznej i ekonomicznej generuje nowy typ politycznych graczy – skrajna prawica nie jest tu wyjątkiem. To czy ich struktury są trwałe, rozprzestrzeniają się na skalę krajową lub międzynarodową oraz czy ich model jest skuteczny zależy od wielu czynników. Modelem, który obecnie jest na dobrej drodze by stać się okrętem flagowym dla skrajnej prawicy w Europie jest neofaszystowski ruch/partia CasaPound. Dlaczego tak się dzieje?

Moim celem jest rzucenie światła na różnorakość CasaPound i wychodzące z niego prądy w kierunku odnowy faszyzmu. Opiszę najpierw ewolucję CasaPound od ruchu w kierunku partii politycznej. Potem przedyskutuję strategię i praktykę organizacyjnej i ideologicznej różnorodności, zakończę opisaniem “faszystów trzeciego Millenium” jak sami się nazywają z perspektywy europejskiej.

Faszyści trzeciego millenium? Ewolucja CasaPound

Manifestazione di Casa PoundW grudniu 2003 roku w Rzymie powstał neofaszystowski ruch CasaPound. Członkowie różnych grup narodowo-rewolucyjnych, rzymskiej sceny muzycznej z gatunku White Power i faszystowskiej partii Movimento Social Italiano – Fiamma Tricolore (MSI-FT) zajęli, pod rzekomym pretekstem sprzeciwu wobec kapitalizmu, sześciopmiętrowy budynek mieszkalny w rzymskiej dzielnicy Esquilino, w bezpośrednim sąsiedztwie głównego dworca Termini. Zajęty budynek otrzymał nazwę CasaPound w nawiązaniu do antysemickiego poety urodzonego w USA: Ezry Pound (słowo „Casa” oznacza po włosku „dom” – przyp. red.). Do 2008 roku CasaPound był blisko związany z tradycyjną partią faszystowską Fiamma Tricolore, ale w wyniku wewnętrznych zatargów w 2008 roku oderwali się od niej i określili jako stowarzyszenie społeczne. W 2012 roku CasaPound zarejestrowała się jako partia polityczna uczestnicząca w wyborach i używa od tamtej pory nazwy CasaPound Italia. Działa nie tylko jako ruchu społeczny, polityczny i kultury lecz także jako zinstytucjonalizowana partia. W 2013 roku wzięli udział w wyborach samorządowych w Rzymie, a w 2015 roku w całym kraju. Zdobyli kilka miejsc w samorządach (również pod szyldem Sovranita – sojuszu z Lega Nord). W 2010 określali swoją liczebność na 2200 członków. Dziś twierdzą, że jest ich prawie 5000.

Traktowany jako trampolina dla prawicy we Włoszech i wspierany przez struktury partyjne, które widziały w CasaPound użyteczną młodzieżówkę, nowy ruch był bardzo skuteczny w działaniu na skrajnej prawicy i poza nią. Skuteczna okupacja budynku w Rzymie skutkowała podobnymi inicjatywami w innych miastach i powstaniem sieci prawicowych centrów społecznych. Ich nielegane i często noszące znamiona przemocy fizycznej działania praktycznie nie były ścigane przez władze. Na początku 2016 roku, raport ministerstwa spraw wewnętrznych opisał faszystów jako zasadniczo przestrzegających prawa i wyższych zasad, zignorował natomiast ich rasizm i zmarginalizował stosowanie przemocy do indywidualnego problemu niektórych działaczy. CasaPound nie był niepokojony przez władze i organy państwa pomimo swojego agresywnego usposobienia i licznie stosowanych aktów przemocy, bez problemu rozbudowywał swoje struktury i rósł.

Penetrazione Fascista: penetracja przestrzeni życia codziennego

184972Równolegle z okupacjami budynków CasaPound zainicjował wiele społecznych i kulturalnych organizacji. Centra społeczno-kulturalne mieszczą w sobie teatry, kółka artystyczne, organizacje na rzecz ochrony zdrowia i prawa, prawicowe NGOsy aktywne za granicą, organizacje obrony praw zwierząt i środowiska, harcerstwo, stowarzyszenie matek i związek zawodowy. W przybliżeniu 20 barów, restauracji, salonów tatuażu i około 15 księgarń służy za miejsca spotkań społeczno-politycznych. Duża liczba około 100 biur należy do tej samej infrastruktury. Ta socjalnie zorientowana strategia aktywistyczna CasaPound związana jest z tradycją “prawicowego socjalizmu” (po włosku destra soziale), niesie ze sobą dużą sieć inicjatyw, które są używane do zakorzeniania się w sferze społecznej i kulturowej – zjawisko nosi nazwę „penetrazione fascista“.

Z dziesiątkami zespołów muzycznych związanych z partią, różnymi grupami “ultrasów” wraz z rozrywkowymi i sportowymi towarzystwami wpływają również na środowisko subkulturowe zapewniając bliskie związki wydarzeń muzycznych i sportowych z politycznymi. Ponadto CasaPound zadziałał na przestrzeni sektora edukacyjnego tworząc własne organizacje. Blocco Studentesco, ich studencka organizacja jest aktywna w ponad 40 miejscowościach. Nawiązując do wypowiedzi ich rzecznika, Blocco Studentesco zyskał ponad 27 000 głosów w wyborach w kraju i 11 000 w Rzymie i okolicznych prowincjach (chodzi o wybory do parlamentów studenckich przyp. red.). CasaPound wydaje ogromną ilość publikacji i propagandy. Obok dość skąpej propagandy drukowanej, operują ogromną ilością stron internetowych, stron na Facebooku, kanałami video, internetowym radiem i internetową gazetą. Poziom profesjonalizmu w sektorze mediów jest bardzo wysoki.

Dodatkowo, CasaPound organizuje dużą ilość małych i wielkich eventów, festiwali, koncertów, akcji, wieców i demonstracji, konferencji, zjazdów i kampanii, które mają miejsce cały rok na terenie całych Włoch z udziałem tysięcy członków i sympatyków.

Etnizacja, polaryzacja, eskalacja

0 672-458 resizeObecne działania CasaPound sytuują się wśród tradycyjnych faszystowskich pozycji oraz bieżących elementów debat na europejskiej skrajnej prawicy. Głównym tematem politycznej agitacji jest imigracja do Włoch i całej Europy. CasaPound nazywa ją „inwazją” i postuluje wstrzymanie migracji w jakiejkolwiek formie. Głoszą tzw. “Prawo ziemi” i przeciwstawiają swoją włoską tożsamość wszystkim nie-Włochom. Retoryka CasaPound jest bardzo agresywna, a ich akcje przeciwko ośrodkom dla uchodźców w rzymskiej dzielnicy La Sorta w lipcu 2015 roku miały bardzo przemocowy charakter (urbrojeni w kaski i pałki członkowie CasaPound próbowali zaatakować autokar wiozący 19 uchodźców – doszło do starć z policją – przyp. red.).

Często powracającym tematem retoryki CasaPound jest rzekome zanikanie tkanki społecznej i kulturowej Włoch i wynikająca z tego destrukcja cenionych wartości takich jak naród, państwo, lud i rodzina – odpowiedzialnością za ten proces CasaPound obarcza głównie lewicę, liberalizm, demokrację i imigrację.

CasaPound cechuje silny ultra-nacjonalizm i kontynuacja włoskiej irrydendy, a także roszczenia terytorialne wobec krajów ościennych. CasaPound prezentował roszczenia na przykład podczas demonstracji w 2011 roku w mieście Bolzano w Południowym Tyrolu o haśle: “Bolzano jest włoskie” lub na demonstracji w mieście przygranicznym Gorizia ze sloganem “Powstań, walcz, zwyciężaj” w nawiązaniu do włączenia się Włoch do I wojny światowej w 1915 roku.

CasaPound kreuje się na ruch narodowo-rewolucyjny skoncentrowany na działaniach celem ocalenia “krajowych miejsc pracy” i “krajowego przemysłu” znajdujących się pod wpływem kryzysu ekonomicznego i polityki oszczędnościowej Unii Europejskiej. Podobnie jak wiele innych grup skrajnej prawicy, odpowiedzialnością za kryzys oskarżają rząd i banki. To prowadzi ich albo do wali z dyktatem UE, Stanów Zjednoczonych lub międzynarodowego kapitału albo do walki z wyzyskiem ludu i narodu. Dlatego CasaPound propaguje klasyczny model faszyzmu, autaktyczną gospodarkę, wszechogarniającą narodową suwerenność i kooperatywną wspólnotę w ramach “organicznego” narodu. Formy akcji i protestów często inspirowane są lub wręcz odwzorowywane od grup lewicowych, chociaż pojawiając się w kontekście CasaPound są przesiąknięte nacjonalizmem i agresją.

Zatarcie realiów – hybrydyzacja CasaPound

cpi_lamenzia5CasaPound może zostać opisane jako polityczna hybryda, jako ruch, któremu udało się połączyć różne, czasem przeciwstawne myśli i kierunki logiczne wywodzące się z różnych kulturowych i socjalnych swer społeczeństwa, celem stworzenia nowego wzoru działania i myślenia. Stworzenie „centri sociali di destra“ i całej społeczno-kulturowej infrastruktury stworzyli przestrzeń, która spodobała się zwłaszcza ludziom młodym, w ten sposób fuzja różnych sfer społecznych prawicowej sceny stała się regułą faszystowskiej rutyny. Członkowie i sympatycy radykalizują się wewnątrz tego świata równoległego, a CasaPound tworzy nowe pokolenie neofaszystów poprzez stałe wdrażanie swoich projektów. CasaPound przekształcił heterogeniczny charakter swoich członków w własną symboliczną tożsamość.

Różnorodność wpływów socjo-kulturowych na CasaPound działa synergicznie i tworzy nowe projekty polityczne: muzyczne, marki odzieżowe, wydarzenia sportowe, organizacje międzynarodowe, kampanie czy zloty.

CasaPound łączy różne formy działania. Jako ruch używa elastycznego poziomu lobbingu na rzecz działania bezpośredniego, korzystając z dostępu do różnych zadobów takich jak organizacje czy subkultura. Jako partia jest chroniony prawnie i wykorzystuje sztywne mechanizmy administracyjne z których z chęcią korzysta.

Dodatkowo ma miejsce synchronizacja tradycyjnego faszystowskiego wizerunku – ascetycznej formy wizerunku i działania z podejściem charakterystycznym dla nowej prawicy (zachodnio-europejski kierunek neofaszystowski powstały w latach 70.) oraz „prawicowym gramscizmem”. CasaPound stosuje też strategie i metody inspirowane przez nową prawicę modernizuje przestarzałą argumentację i reotrykę włoskiego faszyzmu.

Rodzime dyskursy polityczne i dychotomie są podkopywane przez ascetyczny kamuflarz, komunikacyjne strategie i teorię etnopluralizmu. Nowy faszystowski wizerunek jest kreowany i osłabia demokratyczną odporność na jego treść. Profesjonalne użytkowanie nowych mediów i serwisów społecznościowych uwieńcza realizację medialnej strategii i kampanii CasaPound.

CasaPound – inspiracja dla skrajnej prawicy w Europie?

pasek11Pomimo swojego ultra-nacjonalizmu CasaPound uznaje swoje idee za ogólnoeuropejskie i szuka możliwości współpracy z innymi ruchami i partiami w Europie od początku swojego istnienia – zwłaszcza z faszystami, narodowymi rewolucjonistami i nurtami nowej prawicy. Kontakty cechuje wymiana strategii, taktyk, środków – wsparcie ideologiczne, polityczne i ekonomiczne oraz propagowanie modelu CasaPound. Powołani nawet zostali reprezentanci do nawiązywania kontaktów zagranicznych. Od 2006 roku sieć Zentropa służy jako międzynarodowe forum CasaPound, francuskich figur nowej prawicy i innych międzynarodowych skrajnie prawicowych projektów. Przez te 10 lat, sieć zjednoczyła ludzi z wielu krajów Europy i stworzyła fundamenty pod narodowo-rewolucyjne konferencje odbywające się dwa razy do roku w Paryżu. Jedna z nich posłużyła dla ukraińskiego neonazistowskiego Pułku Azov do propagowania swoich działań siłowych w Donbasie.

Udział w europejskiej scenie White Power i zawodach sztuk walki zwanych Tana Delle Tigri, które zostały zapoczątkowane przez CasaPound w Rzymie 8 lat temu również są elementem tego zjawiska. Inną międzynarodową formą współpracy poza Zentropą jest „Solidarité identités onlus“ (Sol.id) powstała w 2011 roku. Jest to prawicowe etnopluralistyczne NGO operujące w Birmie, Palestynie, Kosowie, Kenii, Syrii, RPA i na Krymie. Projekt dotyczący ludu Karenów w Birmie i wspierania reżimu partii Baas w Syrii trwają już trzy lata. W 2013 roku powołano Europejski Front Dla Syrii celem wspierania dyktatury Bashara Al-Assada. We wrześniu 2015 roku CasaPound zorganizowała Pierwszy Międzynarodowy Kongres Tożsamościowo-Solidarnościowy w Rzymie. Wzięli w niej udział reprezentanci syryjskich organizacji rządowych, islamskie towarzystwa, przedstawiciele Hezbollahu i Socjal-Nacjonalistystycznej Partii Syrii. Działalność międzynarodowa CasaPound obejmuje również kwestie geopolityczne.

Odwoływanie się i fascynacja ze strony innych ruchów prawicowych w Europie jest nieunikniona biorąc pod uwagę różnorodność i innowacyjność projektu. Nic dziwnego, że CasaPound jest przez wielu swoich sympatyków uważany za katalizator dla odrodzenia neofaszyzmu. W małym mieście Pirna w Saksonii biuro NPD nosi nazwę „Dom Poniedziałek” nawiązujący do nazwy pierwszego lokalu CasaPound. W Hiszpanii narodowi rewolucjoniści powielili ten model zajmując pustostany i tworząc tzw. Hogar Social. Mimo wszystko trudno jest nadal stwierdzić czy model działalności CasaPound ma szansę odnieść sukces poza Włochami.

Autor: Heiko Koch jest współzałożycielem i autorem kilku magazynów antyfaszystowskich. Jedną z jego ostatnich publikacji jest książka „Casa Pound Italia. Mussloninis Erben”. Jest też badaczem ekstremizmu prawicowego.

Liderzy i kluczowe postacie: Gianluca Ianonne (lat 44), wokalista zespołu Zetazeroalfa i właściciel międzynarodowej sieci restauracji Osteria Angelino – lider CasaPound. Simone di Stefano, główny kandydat CasaPound w wyborach i jego wicelider. Davide di Stefano, filmowiec, brat Simone asystent europosła Lega Nord – Mario Borghezio. Andrea Antonini, wicelider CasaPound skazany w pierwszej instancji za pomoc w stworzeniu fałszywej tożsamości dealerowi narkotykowemu (czeka na wyrok w drugiej instancji). Mauro Antonini, brat Andrei, członek quartier-parlament w Rzymie i europosła Lega Nord – Mario Borghezio. Sebastien de Boëldieu (lat 41), działa pod pseudonimem, były żołnierz prawdopodobnie Legii Cudzoziemskiej, osiadły w Kanadzie, założyciel sieci Zentropa, osoba odpowiedzialna za międzynarodowe kontakty CasaPound. Gianluca Casseri, członek CasaPound odpowiedzialny za postrzelenie trzech kupców z Senegalu na rynku we Florencji 13 grudnia 2011 (dwóch z postrzelonych zmarło). Amedeo Mancini, członek CasaPound odpowiedzialny za zamordowanie w mieście Fermo 5 lipca 2016 roku 36-letniego Nigeryjczyka, którego uprzednio znieważył, w chwili zabójstwa miał na sobie koszulkę zespołu Zetazeroalfa.

Powiązania: Fiamma Tricolora, Lega Nord, Złoty Świt, Azov, Action Française, Groupe Union Defense, Narodowe Odrodzenie Polski, Niklot, Autonomiczni Nacjonaliści, Młodzież Wszechpolska.

Reklamy

Posted on Lipiec 7, 2017, in Analizy, Kontakty Międzynarodowe, Rasizm, Ręka Rękę Myje and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 komentarz.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: